دانلود آهنگ دنگ شو هرچه باشد

دانلود آهنگ دنگ شو هرچه باشد

Download New Music Dang Show Whatever Might Be

 دانلود آهنگ دنگ شو هرچه باشد

غم دل‌ چند توان خورد که ایام نماند
غم دل‌ چند توان خورد که ایام نماند
گو به دل‌ باشو به ایام و چه خواهد بودن
گو به دل‌ باشو به ایام و چه خواهد بودن

دانلود آهنگ دنگ شو خطا نیست

دانلود آهنگ دنگ شو خطا نیست

Download New Music Dang Show Khata Nist

 دانلود آهنگ دنگ شو خطا نیست

ندانی که ای من چه ها کردم تورا بین خوبان جدا کردم

صدا را به دل مبتلا کردم ته کوچه نامت صدا کردم

خطا کردم هی من خطا کردم تورا با شبم آشنا کردم

خطا کردم هی من خطا کردم تورا با شبم آشنا کردم

دانلود آهنگ دنگ شو خلیج

دانلود آهنگ دنگ شو خلیج

Download New Music Dang Show Khaleej

 دانلود آهنگ دنگ شو خلیج

خلیج می بیند که عشق می بازی
و هیچ می ماند نه غم نه همرازی
نه پرده ی ماهور نه شور آوازی
نه تاک انگور و شراب شیرازی

دانلود آهنگ دنگ شو آسه آسه

دانلود آهنگ دنگ شو آسه آسه

Download New Music Dang Show Aheste Aheste

 دانلود آهنگ دنگ شو آسه آسه

آسه آسه یواش یواش امدم در خونتون

مجنون و گریون ، دلنگرون امدم در خونتون

یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم

از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی

دانلود آهنگ دنگ شو خورشید میشوم

دانلود آهنگ دنگ شو خورشید میشوم

Download New Music Dang Show Khorshid Mishavam

 دانلود آهنگ دنگ شو خورشید میشوم

پاره ای از یاد ماهت بر دلم افتاده بنگر
داغ زنده شاد روشن می‌شوم خورشید دیگر
من که یادم رفته دیروز راهی دیدار فردا
من ترک های کویرم تشنه ی آغوش دریا

دانلود آهنگ دنگ شو دیده میبندم

دانلود آهنگ دنگ شو دیده میبندم

Download New Music Dang Show I Close My Eyes

 دانلود آهنگ دنگ شو دیده میبندم

آتشم نشانه‌ای آشنا دارد
از غروب عشق ما نکته ها داند
عشق آتشین من رفته از یادم
در سکوت بیکران خفته فریادم

دانلود آهنگ دنگ شو کمی آهسته تر

دانلود آهنگ دنگ شو کمی آهسته تر

Download New Music Dang Show Slightly Slower

 دانلود آهنگ دنگ شو کمی آهسته تر

ای داد از آه ام٬ دادم٬ فریادم

ای داد از سوزم٬ سازم٬ آوازم

ای داد از آه ام٬ دادم٬ فریادم

ای داد از سوزم٬ سازم٬ آوازم

دانلود آهنگ دنگ شو جای خالی را پر کنید

دانلود آهنگ دنگ شو جای خالی را پر کنید

Download New Music Dang Show Fill The Blank

 دانلود آهنگ دنگ شو جای خالی را پر کنید

عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی
در گلشن آرزوی من چون گل،به بار آمدی
گل به چمن،چون دل من دل به تو بسپارد
ماه فلک روشنی از روی تو دارد

دانلود آهنگ دنگ شو دنگ شو

دانلود آهنگ دنگ شو دنگ شو

Download New Music Dang Show Dang Show

 دانلود آهنگ دنگ شو دنگ شو

نبود چنون مَه در جهان ای دل همینجا.. دنگ شو
از جنگ می ترسانیم ؟ گر جنگ شد گو.. جنگ شو
در عشق ِ جانان جان بده بی عشق نگشاید گره
ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو

صفحه بعدی