دانلود آهنگ نیما گلنژاد زخم دل

دانلود آهنگ نیما گلنژاد زخم دل

Download New Music Nima Golnezhad Zakhme Del

دانلود آهنگ نیما گلنژاد زخم دل

الا ای آسمون می حال ره هارش

می زخمی دلی سه تو نزن وارش

سیو هاکرده رو نکرده سازش

هلا تی انتظار راه دره می چشم

دانلود آهنگ مجید احمدی زندانی

دانلود آهنگ مجید احمدی زندانی

Download New Music Majid Ahmadi Zendani

دانلود آهنگ مجید احمدی زندانی

می جان پیر رو به دعا بهیه

چین می صورت کمر دو لابهیه 

کهو زمستون ای چه بهار نوونه

می آزادی کم، چه بسیار نوونه 

دانلود آهنگ مجید احمدی تاریک شویه

دانلود آهنگ مجید احمدی تاریک شویه

Download New Music Majid Ahmadi Tarike Shoye

دانلود آهنگ مجید احمدی تاریک شویه

امروز چند روزیه نازنینم نه در آسمون و نه در زمینم

جان سیو چادر زنم صحرا نشینم شب وروز انتظار نازنینم

جان تاریک شوی سو بِئی بَرَ تو سالار اَمی کوه بِئی بَرَ تو

دانلود آهنگ مجید احمدی لیلی

دانلود آهنگ مجید احمدی لیلی

Download New Music Majid Ahmadi Leili

دانلود آهنگ مجید احمدی لیلی

می گلی رویی، بانو آفتابی سویی

می تاج سر خنه ای لمپایی سوئی 

هر کجه که دری نرگسی بوئه

هر کجه که دری آفتابی سوئه 

دانلود آهنگ مجید احمدی جنگ جهانی

دانلود آهنگ مجید احمدی جنگ جهانی

Download New Music Majid Ahmadi Jange Jahani

دانلود آهنگ مجید احمدی جنگ جهانی

لباس عروس دکنه وی چکه سما هاکنه

یار می قسمت بووشه ای جان خدا هاکنه 

هیچکی می یار نوونه دلی قرار نوونه

هر کسی دل زار دوه می دلی زار نوونه

دانلود آهنگ مجید احمدی حرف جدایی

دانلود آهنگ مجید احمدی حرف جدایی

Download New Music Majid Ahmadi Harfe Jodaei

دانلود آهنگ مجید احمدی حرف جدایی

هرجا که حرف از عاشقی بونه از منو تو دلبر فقط صحبت کِنِنه 

هر جا که حرف از جدایی وونه از من که بورده می جوانی گب زنِنه

اِسا دِ پیر بَوِمه لبِ گورمه تو دِتا وَچه ماری دِ خومه

اِسا دِ پیر بَوِمه لبِ گورمه تو دِتا وَچه ماری دِ خومه

دانلود آهنگ مجید احمدی ته وسه بهیمه

دانلود آهنگ مجید احمدی ته وسه بهیمه

Download New Music Majid Ahmadi Te Vese Bahime

دانلود آهنگ مجید احمدی ته وسه بهیمه

ته وسه بهیمه بیمار و دلتنگ 

تی وسه بهیمه کهربایی رنگ

ته می شیرین من تی فرهاد کوه کن 

عشق شیرین زمه فولاد دم سنگ 

1 2 3 4 5 31 32
صفحه بعدی