دانلود آهنگ جواد نکایی حکم اعدام

ویژه

دانلود آهنگ جواد نکایی به نام حکم اعدام

Download Music Hokme Edam Javad Nekaei | On MokhtalefMusic

با سوپرایژ ویژه امشب همراه ما باشید با دانلود آهنگ جدید و فوق العاده دلنشین با صدای بسیار زیبای جواد نکایی با عنوان حکم اعدام با دو کیفیت برتر {128 , 320} همراه با تکست ترانه و پخش آنلاین در سایت مختلف موزیک

دانلود آهنگ جواد نکایی حکم اعدام

پخش آنلاین موزیک

به این موزیک امتیاز دهید

امتیاز کلی : 3.4 / 5. تعداد آراء : 7

اولین نفر باید که به این آهنگ امتیاز میدهید

|──── ♭♩♬♫♪ ────|

از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻛﺸﻮر اﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻰ ﺑﻮﻳﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮرده دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ وﻗﺖ دادرﺳﻰ ﺑﻮﻳﻪ
ﮔﺰارش ﻫﺎداﻧﻪ ﺷﻰ دﺳﺖ ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﺘﻪ
ﺗﺎ ﻣﻰ اﺳﻢ ﺑﻴﻤﻮ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻰ رو ﻓﺎز ﺑﻴﺘﻪ
اﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻪ اﻋﺪام ﻫﺎﻛﻦ
ﻓﺮدا ﻗﺒﻞ اذان ﻣﺮه اﻋﺪام ﻫﺎﻛﻦ
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻫﻴﭽﻜﺴﻪ وﻓﺎ ﻧﻜﺮده
اﮔﻪ راﻫﻰ دارﻧﻪ زودﺗﺮ اﻗﺪام ﻫﺎﻛﻦ
ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﺑﻤﺮده
دﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﻧﺎﻣﺮده
از وﭼﮕﻰ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﻬﺮ اﺑﺪ ﺑﺨﺮده
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و اون ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﮔﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺎ دوﺗﺎ ﭘﻴﮏ ﻋﺮق ﺑﺨﺮدن ﺟﻨﮕﻰ و دﻟﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﻴﻨﻪ ﺷﺎل ﻧﺪﻳﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺣﻴﻒ ﺟﻮوﻧﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ ﭘﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺗﻪ آدم ﺧﻮﺑﻪ ﻣﻦ آدم ﺑﺪه ﺑﻮﻣﻪ
ﺗﻪ آﺳﺴﻮﻳﻞ دل ﻣﻦ ﺧﺎرج از رده ﺑﻮﻣﻪ
ﻛﺎری ﻫﺎﻛﺮدی از دﻧﻴﺎ زده ﺑﻮﻣﻪ
دانلود آهنگ جواد نکایی حکم اعدام
از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻛﺸﻮر اﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻰ ﺷﺪه
ﭘﺮوﻧﺪه رﻓﺘﻪ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ وﻗﺖ دادرﺳﻰ ﺷﺪه
ﮔﺰارش دادن دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ اﺳﻤﻢ اوﻣﺪ ﻗﺎﺿﻰ روی ﻣﻦ ﻓﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ رو اﻋﻠﺎم ﻛﻦ
ﻓﺮدا ﻗﺒﻞ اذان ﻣﻨﻮ اﻋﺪام ﻛﻦ
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ وﻓﺎ ﻧﻜﺮده
اﮔﻪ راﻫﻰ داره زودﺗﺮ اﻗﺪام ﻛﻦ
ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﻣﺮده
دﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﻧﺎﻣﺮده
از ﺑﭽﮕﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﻬﺮ اﺑﺪ ﺧﻮرده
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و اون ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﺟﻮﮔﻴﺮ ﺷﺪن
ﺑﺎ دو ﺗﺎ ﭘﻴﮏ ﻋﺮق ﺧﻮردن ﺟﻨﮕﻰ و دﻟﻴﺮ ﺷﺪن
ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﺎل ﻧﺪﻳﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ﺷﺪن
ﺣﻴﻒ ﺟﻮوﻧﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ ﭘﻴﺮ ﺷﺪن
ﺗﻮ آدم ﺧﻮﺑﻪ ﻣﻦ آدم ﺑﺪه ﺷﺪم
ﺗﻮ آس دل ﻣﻦ ﺧﺎرج از رده ﺷﺪم
ﻛﺎری ﻛﺮدی از دﻧﻴﺎ زده ﺷﺪم

|──── ♭♩♬♫♪ ────|

دانلود آهنگ جواد نکایی حکم اعدام

مختلف موزیک > دانلود آهنگ جواد نکایی حکم اعدام

نظرات کاربران ( 0 نظر )

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنین
مختلف موزیک
مختلف موزیک
رسانه مختلف موزیک
00:00 / 00:00